Biztonság, család, gazdaság - régi feladatok, új körülmények a Parlamentben

há • 2022. május 25., szerda •
Háború a közelben, humanitárius katasztrófa veszélye, fenyegető gazdasági hatások - többek között ezekkel is szembe kell néznie az új Országgyűlésnek. Hogyan zajlik ilyenkor a jogalkotás? Mi indokolta az Alaptörvény módosítását? Miért változott a kormányzat összetétele? Dr. Hende Csabát, Szombathely és környéke országgyűlési képviselőjét kérdeztük.
Biztonság, család, gazdaság - régi feladatok, új körülmények a Parlamentben

Milyen munka vár Önre a most kezdődő parlamenti ciklusban?
 
Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának elnökeként és egyúttal a Parlament Törvényalkotásért Felelős alelnökeként kiemelt feladatom van a jogalkotási folyamat  zavartalanságának és szakszerűségének biztosításában. Emellett vezetem a Fidesz-frakció jogi kabinetjét. Természetesen mindezek mellett a szombathelyi választókerületi ügyek sem szorulhatnak háttérbe, mert legfőbb feladatom továbbra is az ott élők képviselete.

Milyen aktuális témák vannak napirenden a törvényalkotási munkával kapcsolatban?

Jelenleg az új kormánystruktúrából adódó változások jogszabályi leképezése folyik a törvényhozásban. A tavaszi ülésszak napirendjén nagy valószínűséggel sok olyan törvényjavaslat szerepel majd, amely a feladatrendszeri változásokat rögzíti. Ezzel párhuzamosan a legfontosabb feladata a kormányzatnak és a törvényhozásnak is a világban tapasztalható gazdasági, illetve az Európát - ezen belül hazánkat közvetlenül - érintő biztonsági kihívások kezelése. Ennek érdekében került sor többek között az Alaptörvény tizedik módosításának elfogadására.

Mi indokolta a módosítást?

Az Alaptörvény tizedik módosítása felhatalmazza a kormányt, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény miatt – határozott időre - veszélyhelyzetet hirdessen ki, és ez idő alatt - kétharmados törvényekben meghatározott körben – kormányrendeletben a törvényektől eltérő szabályozást vezethessen be.

Ez gyakorlatilag ugyanaz az eljárásrend, mint amit a Covid miatt elrendelt egészségügyi veszélyhelyzetben láthattunk.

Ilyen rendkívüli kormányintézkedés volt a parkolás átmeneti ingyenessé tétele, vagy az egészségügyi dolgozók közlekedési kedvezményének biztosítása, akárcsak a strandbelépődíjak emelésének tilalma, illetve a személyes szabadságot korlátozó intézkedések. Jelen módosítást azonban egy új élethelyzet, mégpedig a szomszédban dúló orosz-ukrán háború humanitárius és gazdasági hatásai teszik szükségessé. Az Alaptörvény tizedik módosításával kibővül a veszélyhelyzet kihirdethetőségének lehetősége, de csak akkor, ha a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktusnak, háborús helyzetnek vagy humanitárius katasztrófának Magyarországra is kiható súlyos következményei vannak.

A fenti indokok miatt az Alaptörvény módosítása arra ad lehetőséget, hogy a szomszédos országban felmerülő háborús helyzet, fegyveres konfliktus vagy humanitárius katasztrófa esetén a kormány veszélyhelyzetet hirdethessen,

hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek segítésére, támogatására, elhelyezésére, valamint a felmerülő káros gazdasági hatások kivédése, a következmények enyhítése érdekében. Fontos hangsúlyozni, hogy az Alaptörvény módosítása nem változtat azon az alkotmányossági elven, hogy különleges jogrend kihirdetésére kizárólag akkor van lehetőség, ha a szomszédos államban bekövetkezett eseményeknek ténylegesen van súlyos – különösen humanitárius, gazdasági – hatása Magyarországon, illetve e súlyos hatások bekövetkeztének veszélye reális. Az új veszélyhelyzeti esetkörben az alkalmazható intézkedések körét sarkalatos törvénynek kell megállapítania. Jelen új esetkörben a különleges jogrendet kiváltó esemény magyarországi hatásainak megelőzéséhez, kezeléséhez, felszámolásához kaphat a kormány rendkívüli intézkedési jogosultságot.
Hozzáteszem, ha a rendkívüli intézkedésekkel való kormányzati eljárásnak – ideértve az alapvető jog korlátozását vagy felfüggesztését – a feltételei nem állnak fenn, a kormány haladéktalanul köteles gondoskodni a rendes jogrendi működés visszaállításáról, illetve az alapvető jog korlátozásának vagy felfüggesztésének megszüntetéséről.

Alaposan átalakult a kormány. Mi volt az oka a személycseréknek?

Jelenleg komoly gazdasági, biztonsági és politikai kihívásokkal kell szembenéznie hazánknak.

Ezekkel szemben olyan kormányzati munkára van szükség, amely képes biztosítani az ország fizikai, anyagi, kulturális biztonságát, megakadályozza a polgárok életkörülményeinek romlását, biztosítja a családok támogatását, és a mindezt megalapozó magyar gazdaságot emelkedő pályán tartja. Az új minisztériumi feladatstruktúra és az új miniszterek személyének kijelölése ezt hivatott biztosítani.

Hogyan vélekedik a honvédelmi tárcánál történt változásokról?

A honvédelmi tárca sorsa mindig is szívemhez közel álló volt. Most az új honvédelmi miniszter személyében álláspontom szerint olyasvalakiről beszélhetünk, aki képes a haderő már megfelelően finanszírozott fejlesztését menedzselni. Diplomáciai, politikai és gazdasági életben szerzett tapasztalatai és a katonai hagyományokhoz való kötődése eredményes munkájának biztosítékai.

Néhány parlamenti ülésnap után mit gondol, mennyire lesznek konstruktívak a képviselők, együtt tud-e működni a kormány és az ellenzék?

Az elmúlt néhány parlamenti munkanapon sajnálatos módon semmi újdonsággal nem szolgált az ellenzék. Azonban az, hogy ebben lesz-e változás, az valószínűleg csak a súlyos választási vereség „feldolgozása” után derül majd ki. Ez persze a Mi Hazánk Mozgalom képviselőire nem igaz, mert jelenleg úgy néz ki, hogy csak ők hoznak új színt a parlamenti munkába. Valószínűleg azonban az ellenzék parlamenti munkájának minőségét továbbra is a képviselők személyisége határozza majd meg.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére