Befejeződött Bucsu csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

• 2023. szeptember 29., péntek •
Bucsu Község Önkormányzata a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatallal alkotott konzorciumban sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „TOP2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra, melynek keretében 50 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Befejeződött Bucsu csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

A projekt célja a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a belterületre hullott csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése. Bucsu község csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése TOP pályázat keretében 2017. évben vette kezdetét. Az akkori projektnek köszönhetően 24,5 millió Ft összegű beruházás valósult meg a Rákóczi Ferenc utcában és a Dózsa György utcában. A most elnyert európai uniós támogatás segítségével további 393,4 méter hosszban újult meg Bucsu község bel- és csapadék-vízvédelmi rendszere. A fejlesztéssel érintett terület a település keleti részén található Széll Kálmán utca. Ennek oka, hogy a településtől keletre eső mezőgazdasági területekről - nagyobb intenzitású csapadékok esetén - a településre nagy mennyiségű csapadékvíz zúdul, melyet nagyrészt a Széll Kálmán utcai csapadékcsatorna tud elvezetni. Jelen beruházás célja a meglévő csapadékvíz-elvezető hálózat felújításával a külterületről érkező és az utcában keletkező csapadékvizek kártétel nélküli továbbvezetése. A megfelelő vízelvezetésre már nem alkalmas feliszapolódott árkok helyett nyílt burkolt árkok kerültek kialakításra előregyártott árokburkoló elemekkel. A korábban eltömődött kapubejárókat az utólagos tisztítás megkönnyítése érdekében 40 cm átmérőjű betoncső átereszekkel alakították ki. A kialakított nyílt árokrendszer az Arany-patakba vezeti az összegyűjtött csapadékvizet. A projekt eredményeként Bucsu községben 16 db lakóház védelme vált teljesebbé. A fejlesztés részeként a lakosság környezettudatosságának és vízgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek bővítése érdekében szemléletformáló akcióra is sor került, melynek során felhívták a figyelmet a vizek helyben tartásának fontosságára is. A projektmenedzsment feladatokat a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal látta el konzorciumi partnerként. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. További információ  www.bucsu.hu oldalon található vagy jegyzo@se.hu email címen kérhető.

közösség

további frisss

lap tetejére