Készen áll a télre a megyei katasztrófavédelem

Frisss • 2013. november 16., szombat •
A téli rendkívüli időjárási körülményekre való felkészülés jegyében szerdán koordinációs értekezletet tartott a Vas Megyei Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Operatív Törzse, melyen a katasztrófavédelem, valamint társ- és együttműködő szervei meghatározták a rendkívüli időjárási körülmények között végrehajtandó feladatokat és a kapcsolattartás rendjét - tájékoztatott Balogh Nikoletta szóvivő.
Készen áll a télre a megyei katasztrófavédelem

Az értekezleten részt vettek a rendőrség, a mentőszolgálat, a közút, a vízügy, a vöröskereszt, a gáz- és áramszolgáltató, valamint a volán és a vasúttársaságok megyei vezetői, képviselői. Dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes, megyei igazgató nyitotta meg, majd ismertette a megyei katasztrófavédelem által elvégzett téli felkészülési feladatokat.

Kiemelte, hogy egy kialakult veszélyhelyzet kezelését, a gyors és precíz reagálás érdekében a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületében korszerű informatikai infrastruktúrával felszerelt termet alakítottak ki, amely szükség esetén kellő technikai hátteret biztosít az Operatív Törzs (Veszélyhelyzeti Központ) eredményes működéséhez.

A felkészülés keretében a megyei főügyelet és műveletirányítási ügyelet „túlcsorgatásos” gyakorlatot hajtott végre, modellezve ezzel a tömegesen érkező segélyhívások fogadását és kezelését.  Pontosították a társ- és közreműködő szervek, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek elérhetőségét, bevethető humán és technikai erőforrását. A megye 86 önkéntes tűzoltó egyesületéből első lépcsőben 19 gépjárműfecskendővel 138 önkéntes tűzoltó vonható be a feladatok végrehajtásába, azonban szükség esetén megyei szinten mindösszesen 1598 fő önkéntes tűzoltó egyesületi tagra lehet számítani a téli rendkívüli események kezelésénél. Amennyiben ez az erő sem elégséges a károk felszámolásához, a mentésbe bevonható még a tavaly rendszerbe állt Őrség Mentőcsoport, és az idei évben megalakított hat járási mentőcsoport 301 önkéntes tagja.

Megtörtént a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, a helyi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi elnökhelyetteseinek, valamint a közbiztonsági referenseknek a téli felkészítése is. A hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon nagyobb létszámú események kezelése érdekében felkészültek továbbá a híradó szolgálat és a készenléti szolgálat megerősítésére, eltérő szolgálati rendre történő átállásra, valamint az erők-eszközök megyén belüli átcsoportosítására.

A fő közlekedési utak, elsősorban a 8-as és a 86-os számú főutak mentén kijelölték a kényszervárakoztató helyeket, szükség esetén összesen 29 helyen lehet a kényszer-várakoztatást megoldani, a veszélyesáru-szállító kamionok részére pedig a lakosság és a közlekedésbiztonság veszélyeztetésének csökkentése érdekében elkülönített helyen alakítottak ki szükségvárakozóhelyet.

Az úton, illetve a településeken rekedtek átmeneti elhelyezésére felmérték a befogadó-, illetve melegedőhelyeket. A megye területén összesen 245 objektumot jelöltek ki, ahol mindösszesen 20 392 fő ideiglenes elhelyezését lehet biztosítani.

Egyeztettek az áram- és gázszolgáltató vezetőivel, akik elmondták, hogy megtették a szükséges téli óvintézkedéseket a zavartalan működés érdekében, valamint kiemelték, hogy a nagy hidegben a fogyasztókat érintő szolgáltatás-kieséssel járó karbantartásokat nem végeznek.

Felhívást intéztek a veszélyes üzemek üzemeltetőinek, illetve veszélyesáru-szállítással foglalkozók figyelmét a téli felkészüléssel kapcsolatos feladataikra.

Ezt követően Horváth László, a közútkezelő megyei igazgatója arról számolt be, hogy megtartották a szükséges gépszemléket. Tekintettel az év eleji hófúvásokra 26 saját, illetve 120 szerződéssel lehívható munkagéppel, és mintegy 50 km hófogóval készülnek az idei télre, továbbá jelenleg 5800 tonna só áll rendelkezésükre az utak tisztításához.

A rendőrség képviseletében Saly Gábor rendőr alezredes elmondta, hogy fokozott figyelmet fordítanak a közterületen tartózkodó személyek és azon betegek, idős emberek felügyeletére, akiknek problémát okoz a fűtés. Ezen személyek biztonságos környezetbe helyezését helyezik előtérbe.

November végéig a Vasi Volán Zrt. is felkészíti járműveit a télre, a biztonságos közlekedés érdekében 40 autóbusznál téligumikat szerelnek fel, és hóhelyzet esetén két telephelyen ügyeleti szolgálatot látnak el. A vasúttársaságok képviselői elmondták, hogy szükség esetén a pályaudvarok egész éjjel nyitva tartanak, melegedőhelyük szolgálva az úton ragadtak számára.

Vinczéné Kenedli Csilla, a vöröskereszt megyei igazgatója arról tájékoztatott, hogy megtörténtek az egyeztetések a települések aktivistáival, és egy esetleges hóhelyzet idején az eddigiekhez hasonlóan védőitalt és meleg takarókat biztosítanak a rászorulóknak.

Összességében megállípítható, hogy a Vas Megyei Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Operatív Törzse a társ- és együttműködő szervek összefogásával felkészült a téli rendkívüli időjárásból adódó feladatok ellátására, minden szükséges megelőző intézkedést megtett a hóhelyzet hatékony kezelése érdekében.

frisss

közösség

további frisss

lap tetejére