Átalakuláson megy át a szombathelyi felsőoktatás

Frisss • 2013. július 26., péntek •
A magyar felsőoktatásban jelentős változások mennek végbe. Ezek a folyamatok a Nyugat-magyarországi Egyetemet és annak szombathelyi karait is jelentősen érintik. Az egyetem folyamatosan követi a változásokat és azonnal megteszi a szükséges lépéseket: szerkezeti, strukturális átalakításokat és képzési kínálati átalakításokat is végrehajt, erőforrásokat csoportosít át.
Átalakuláson megy át a szombathelyi felsőoktatás

A szombathelyi felsőoktatás átalakulása

A magyar felsőoktatásban jelentős változások mennek végbe. Ezek a folyamatok a Nyugat-magyarországi Egyetemet és annak szombathelyi karait is jelentősen érintik. Az egyetem folyamatosan követi a változásokat és azonnal megteszi a szükséges lépéseket: szerkezeti, strukturális átalakításokat és képzési kínálati átalakításokat is végrehajt, erőforrásokat csoportosít át.

A szombathelyi felsőoktatási változások:

Megerősödik/visszaerősödik a pedagógusképző profil

A szombathelyi felsőoktatás több mint 50 éves történelmében a pedagógusképző profil mindvégig jelen volt és jelen van. A tanító képzéstől az osztott tanárszakokon át az osztatlan tanár szakokig széles a képzési paletta. A Nyugat-magyarországi Egyetemre felvettek 29%-a a pedagógia képzési területre került be.

Szakstruktúra átalakítása, profiltisztítás

A sajtóban is már megjelent, hogy hamarosan gépészmérnök-képzés indul Szombathelyen, a Savaria Egyetemi Központban. A képzés beindítását kezdeményezte a megye jelentős cégei mellett a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ és Szombathely városa. Az országos szakstruktúra felülvizsgálat jelenleg is zajlik, ennek eredménye őszre várható.

Szerkezeti átalakítások

A szombathelyi felsőoktatás szerkezetileg is átalakul. A Savaria Egyetemi Központ mint a szombathelyi felsőoktatást strukturálisan összefogó egység keretében két kar működik augusztus 1-től, egyesül a Bölcsészettudományi és a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. A SEK vezetője ismét elnök-rektorhelyettes lesz. A szombathelyi két kar: a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar (Ismét visszakerül a Berzsenyi név az intézménybe, széles szakkínálatú kar jön létre) és a Természettudományi Kar (felkészülve arra, hogy ehhez a karhoz kerül a gépészmérnök-képzés).

Összefoglalva az idei felvételiről:

Az országos tendenciához hasonló módon a szombathelyi képzések esetében 2013-ban csökkent a jelentkezők száma a korábbi évekhez képest. 2012-ben 1181 fő első helyes jelentkezőnk volt, 2012-ben pedig 730 fő. Idén 1700 fő nyújtott be közel 3000 jelentkezést a szombathelyi karokra. Ebből 730 fő jelölt meg első helyen szombathelyi képzést.A csökkenés kb. -38%-os, amely megfelel az országos átlagnak. 

Alapképzések

A jelentkezések vonatkozásában a „favorit” szakok esetében jelentős változás nincs. A nappali tagozatos képzésben mind az összes, mind az elsőhelyes jelentkezések esetében a sporttudományi képzések, az anglisztika, a műszaki menedzser alapszak, továbbá a tanító szak a legnépszerűbb.

Mesterképzések (tanár és szakterületi)

A levelező tagozaton az első helyes jelentkezések száma tanári szakokon volt a legmagasabb. A várakozásoknak megfelelően itt erősen megjelenik az intézményi kötődés, a korábban itt végzettek visszatérésével. A szakfejlesztés hangsúlya a tanári szakpárok körének bővítése volt, ennek köszönhetően jelentősen emelkedett a nappali tagozatos tanári jelentkezések száma.

A SEK-re felvettek száma az NYME-re felvételt nyert hallgatók 25%-a. A 2012-ben felvett 917 főhöz képest a csökkenés 36%. A szakpáros mesterképzések felvételi létszámai a tavalyihoz hasonlóan alakultak.

Az NymE Savaria Egyetemi Központ karai 63 képzést indítanak az általános felvételi eljárás eredményei alapján. A legmagasabb hallgatói létszám az anglisztika alapképzési szakon jelenik meg, 44 fő kezdheti meg nappali tagozaton a tanulmányait.

Legmagasabb pontszámok: BTK szlavisztika [horvát], levelező 440 pont; MNSK osztatlan tanári [10 félév [ének - zene tanár; rajz - és vizuáliskultúra - tanár]]  398 pont; TTK osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] 368 pont;

Kari átlagpontszámok alapképzési szakokon: BTK – 319 pont; MNSK – 307 pont; TTK – 258 pont.

frisss

közösség

további frisss

lap tetejére