Több mint négyszázezren élnek bűnben Magyarországon?

vkriszti-origo.hu • 2014. szeptember 18., csütörtök •
A Szent István Társulat hetedikeseknek szánt hittankönyve szerint a házasságon kívüli nemi érintkezés bűn, ahogy az azonos neműek tudatos közeledése is. Ezek szerint ma Magyarországon több mint 400 ezren élnek élettársi, azaz az egyházi tanok szerint, bűnös kapcsolatban.
Több mint négyszázezren élnek bűnben Magyarországon?

Nemes György és Mácsik Mária Isten útján című, 7. osztályos gyermekeknek szóló hittankönyve így fogalmaz a Bűnök a nemiséggel kapcsolatbancímű alfejezetben: ”A nemiség terén az követ el bűnt, aki szembefordul azzal az értékrenddel, amelyet Isten kíván. (…) A házasságon kívüli nemi érintkezés bűn.”

A házasságtörés és a homoszexualitás a nemi erőszak és a prostitúció után került be a bűnök felsorolásába. Az egyneműek szerelmét is erősen bírálja a tankönyv: „Nem tarthatjuk elfogadhatónak az azonos neműek közeledését sem. Ezt már az Ószövetség is keményen elítélte. Ha nem betegség, hanem tudatos bűnelkövetés áll az eltévelyedés hátterében, akkor nagyon súlyosan vétenek az elkövetők.”

A KSH 2011-es adatai szerint több mint 404 ezren élhetnek Magyarországon élettársi kapcsolatban, de ennél jóval többen élhetnek szexuális életet a házasság előtt, vagy azon kívül. Ezek a párok tehát bűnösnek tekinthetőek a katolikus egyház felfogásában, és ezzel iskoláskorú gyermekük is szembesülhet, ha a szülők világi erkölcstan helyett hittanra íratják be.

Az Origo megkérdezte az Emmi köznevelésért felelős államtitkárságát, mi a véleményük a meleg, illetve a házasságon kívüli kapcsolatokról szóló alfejezetről, elfogadhatónak tartják-e, ha egy tankönyv bűnösnek minősíti az így élőket. Továbbá megkérdezték azt is, hogy hány iskolában tanítanak az Isten útja című tankönyvből, az államtitkárság azonban nem válaszolt ezekre a kérdésekre. Levelükből annyi derül ki, hogy a hit- és erkölcstan választható tárgy, oktatása pedig kizárólag a tanár, vagyis az "egyházjogi személy” felelőssége, ez a felelősség pedig kiterjed a felhasznált tankönyvek tartalmára is.

Nemes György, a kötet egyik szerzője szerint a könyv egészének hangneme egyáltalán nem ítélkező, inkább a más véleményen lévőkkel való bárbeszédet szorgalmazza, a katolikus tanítást megvilágítva.

A katolikus egyház hagyományos tanítása szerint a házasságon kívüli nemi érintkezés bűn - ám, a szerző úgy látja, sokan ezen a téren „jóhiszemű tévedésben" vannak, akiket inkább meggyőzni szeretnének. A mai teológia azt is hangsúlyozza, hogy ha a jegyesekben megvan a házasság szándéka, akkor - a hagyományos megfogalmazás szerint - ez jóval csekélyebb bűn, mint a partnerek felelőtlen váltogatása. Tudtommal az utóbbit a magát liberálisnak valló etika is elítéli – tette hozzá Nemes György. A tankönyvíró attól sem tart, hogy a könyvben olvasottak miatt a gyerekek bűnösnek tartanák élettársi kapcsolatban élő szüleiket, különösen, ha jó szándékú, Istent vagy az igazságot kereső családról van szó.

A tudomány, a változó társadalmi felfogások és a hit az évszázadok során nem először került konfliktusba egymással. Érdekes, hogy míg a XXI. századaban a szexualitást már egyáltalán nem kezelik tabuként és a homoszexuálisok elfogadásáért világszerte mozgalmak indultak/indulnak, a hit még mindig egy merőben ellentétes felfogást közvetít a gyermekek felé. Vajon azok a fiatalok, akik a hit tanításai szerint élnek, mennyire lesznek lelkileg egészségesek, ha azt hiszik, egy bűnös világ veszi őket körül?!

A nemi kapcsolatokra vonatkozó figyelmeztetés abban a korban éri a gyermekeket, amikor felnőtté válásuk is elkezdődik: megváltozik testképük, addig ismeretlen vágyakat éreznek. Ebben a korban olyan testi-szexuális bűntudatot is elültethet bennük az érintetlenségre vonatkozó elvárás, ami a későbbiekben problémákat okoz. Ráadásul feszültséget kelthet az is, hogy olyasmire tanítják őket, ami ellentétes a mindennapi életben tapasztalt jelenségekkel - vélte az Origónak nyilatkozó szexuálpszichológus.

 

frisss

közösség

további frisss

lap tetejére