Semmelweis napi díjátadó gálát tartottak a Városházán

Frisss/Szombathely.hu - fotó: Hornyák Emőke • 2017. június 29., csütörtök •
Ünnepi műsorral is kedveskedtek a díjazottaknak a Városházán megtartott gálán.
Semmelweis napi díjátadó gálát tartottak a Városházán

A Semmelweis napi díjátadó gálán mondott köszöntőt és adta át a díjakat dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere és dr. Kecskés László, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke.

 

 

„Szombathely Egészségügyéért-díj”

Prof. Dr. Oroszlán György - A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház – Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa

Dr. Oroszlán György orvosi diplomáját 1973-ban szerezte a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1973-tól 1987-ig a DOTE Gyermekklinika Egyetemi magántanáraként dolgozott, majd 1987-től 1993-ig a Nógrád Megyei Kórháznál. 1993-tól dolgozik a Markusovszky Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályán osztályvezető főorvosi munkakörben, 2007. évtől nyugdíj mellett végzi tevékenységét. Fő tudományos érdeklődési területe: szabad gyökök, neonatológia. Számos közleménye jelent meg, rendszeresen tart előadást hazai és külföldi kongresszuson, 2008-től főiskolai tanár az ELTE Savaria Egyetemi Központban. Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, kiemelkedő szakértelemmel, és lelkiismeretesen látta el vezetői, munkatársai, a város és a megye lakosságának messzemenő elismerése mellett.

 

Dr. Csejtei András - A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház – Onkoradiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa

Dr. Csejtei András 1978-ban summa cum laude minősítéssel végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1978. október 01-én állt munkába a DOTE Radiológiai Klinikáján. 1983-ban radiológiából, 1986-ban sugárterápiából, 1998-ban klinikai onkológiából szerzett szakvizsgát. 1993-tól 2000-ig a Nyíregyházi Kórház Onkológiai Osztályán dolgozott főorvos munkakörben, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei onkológiai felügyelő szakfőorvos volt. 1998-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen fizikusként diplomázott. 2000. március 10-től jelenleg is a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Onkoradiológiai Osztályának osztályvezető főorvosi feladatait látja el. Emellett 2001. február 01-től megyei felügyelő szakfőorvosként tevékenykedik az onkológia területén.

Az Onkológiai Osztályon a rosszindulatú daganatos betegségek sugárterápiás, gyógyszeres és hipertermiás kezelése történik, mind járó-, mind fekvőbeteg-ellátás keretében. Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, kiemelkedő szakértelemmel látja el vezetői, munkatársai a város, a megye és a régió lakosságának messzemenő elismerése mellett

 

 

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” I. fokozat

Dr. Scherer Erzsébet - a Szombathely, Dolgozók útja 1/a szám alatti házi gyermekorvosi rendelő nyugállományú orvosa

Dr. Scherer Erzsébet 1975-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1975-től 1986-ig dolgozott a Markusovszky Kórház csecsemő- és Gyermek Osztályán Prof. Dr. Cholnoky Péter, majd Dr. Gagyi Dénes irányítása alatt, legtöbbet a Perinatalis Intenzív Centrumban.  Az Entzbruder Dezső Egészségügyi Szakközépiskolában évekig oktatott. 1986-tól kezdődően háziorvosként dolgozott. 2006-tól a POTE mentoraként egyetemi hallgatók és háziorvos rezidensek szakmai gyakorlati oktatásában vett részt. Tagja a Házi Gyermekorvosok Egyesületének, a Gyermek Gastroenterológiai Társaságnak. Rendszeresen részt vett a bőrgyógyász, védőoltási, gastroenterológiai kongresszusokon. Fáradságot nem ismerő, szerény, nyugodt, csendes, de mindig mosolygós „doktor néni”, akihez bármikor fordulhattak megnyugtató szavakért, tanácsért a szülők, nagyszülők és természetesen a kollégák is. Több mint 40 évet dolgozott Szombathely egészségügyéért.

 

Szabó Csilla - A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház – Fizioterápiás Osztályának osztályvezető helyettes gyógytornásza

Szabó Csilla 2000-ben végezte el az Egészségügyi Főiskolát, ahol gyógytornász képesítést kapott. 2000. augusztus 01-jén kezdett el dolgozni a Markusovszky Egyetemi Oktatókórháznál. 2001-ben kisebb megszakítás után, 2002. január 02-től folyamatosan a kórház munkatársa. Megszerzett tudását a Fizioterápiás Osztály gyógytornászaként kamatoztatta. 2014. május 01-jén bízták meg osztályvezető helyettesi feladatok ellátásával. Azóta végzi nagy szorgalommal, fáradhatatlanul munkáját. Kollégáival és a betegekkel kapcsolata kifogástalan, vezetői tevékenységét következetesen és precízen látja el. Munkáját hivatástudattal végzi, a betegek iránti empátia, valamint magas szintű szakmai hozzáértés jellemzi.

 

 

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozat

Simon Zsuzsanna - A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház – Traumatológiai Osztályának ápolója

Simon Zsuzsanna 1979. augusztus 15-től a Markusovszky Kórház Traumatológiai Osztály dolgozója. 1979-ben végezte el az Egészségügyi Iskolát, ahol általános ápoló, általános asszisztens, 1980-ban felnőtt szakápoló képesítést szerzett. 1984-ben érettségi vizsgát tett, majd 2004-ben felsőfokú OKJ ápolói szakképzettséget szerzett. Nagyfokú morális érzékenységgel és a csapatmunka iránti elkötelezettséggel rendelkezik. Szakmai fejlődése folyamatos mindig érdeklik az új dolgok. Az évek folyamán nagy gyakorlatra tett szert. Munkáját és közösségi tevékenységét a szakmaiság és a betegek iránti tisztelet, a hivatás iránti alázat hatja át. A jó felkészültségen alapuló gondos körültekintőség, fáradhatatlanság jellemzi. A feladatokat készséggel vállalja el és maximálisan teljesíti. Emberi magatartásával, szakmai elkötelezettségével, hivatástudatával példaképül állhat mindenki előtt.

 

Németh Ibolya - A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének pénzügyi és számviteli ügyintézője

Németh Ibolya 1985-ben kezdte munkáját a Vas megyei Vendéglátó és Szolgáltató Vállalatnál. 1989-től 1995-ig a BM Vas Megyei Területi Államháztartási Hivatalnál dolgozott a Humánpolitikai osztályon, majd az Agrárkamaránál. 1996. áprilistól, áthelyezéséig a Szilágyi Erzsébet Középiskola Lánykollégiumban iskolatitkári és könyvelői feladatokat látott el. 2002. november 18. óta dolgozik a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ-nél. Feladata volt a gazdasági események naprakész könyvelése, az intézet pénzforgalmának ellenőrzése, a könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése. 2015. évben a jogszabályi változások következtében a Szombathelyi Egészségügyi Alapellátó Intézet átalakult Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Gazdasági Ellátó Szervezetté. Az átalakulást követően a GESZ-hez került 6 intézmény könyvelési és pénzügyi feladatainak ellátása is. Az átalakulás óta Németh Ibolya a Városi Vásárcsarnok és a Mesebolt Bábszínház könyvelői teendőit látja el. Munkáját a naprakészség és a precizitás jellemzi. A rábízott feladatot legjobb tudása szerint pontosan végzi, az általa szolgáltatott információk megbízhatóak, amelyekkel folyamatosan segíti a GESZ és a hozzá tartozó Intézetek vezetését a döntések meghozatalában. Jó munkakapcsolatot épített ki és tart fenn a GESZ szakmai és üzemeltetési feladatait ellátó munkavállalóival egyaránt, mindig készséggel áll munkatársai segítségére. Szakmai tudását folyamatosan bővíti továbbképzéssel és önképzéssel.

 

Buzás Ildikó - A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének védőnője

Buzás Ildikó a főiskola elvégzése után a Szűrcsapó utcai gyermekrendelőben kezdett védőnőként dolgozni 1988. szeptember 1-jével. Kezdő szakemberként is feltalálta magát, gyorsan megismerte körzetét. Gondozottai rövid időn belül elfogadták, megfogadták tanácsait. 2005. augusztus 22. óta - a védőnői átszervezés következtében - iskolavédőnői feladatokat lát el a Dési Huber István Általános Iskolában, illetve a Paragvári Utcai Általános Iskolában, ahol szinte a tantestület tagjává vált. Munkája rendkívüli segítséget jelent az iskola egészségnevelő tevékenységében, a napi balesetek ellátásában és a kötelező vizsgálatok terén egyaránt. Olyan bizalomra épülő szakmai kapcsolatot alakított ki pedagógusokkal, gyermekekkel, ami példaértékű. Tagja számos egészségügyi szervezetnek, többek között a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának, a Magyar Vöröskeresztnek, a Magyar Védőnők Egyesületének és a Szombathelyiek Egészségéért Egyesületnek.  Hosszú évek óta oktató védőnői feladatokat is ellát, ezzel segítve a hallgatókat, hogy megismerjék az iskolavédőnői munka szépségeit, nehézségeit. Szakmai tudását folyamatosan gyarapítja, rendszeresen jár továbbképzésekre és konferenciákra. Munkáját lelkiismeretesen, megbízhatóan, nagy hivatástudattal végzi. A szülőkkel, pedagógusokkal humánus, toleráns.  Munkája során aktívan részt vesz az iskolák mindennapjaiban. Szakmai feladatain túl számos iskolai programon, diáknapokon, sportrendezvényeken, egészségnapokon vesz részt. Évek óta egészségügyi felügyeletet vállal a kőszegi Erzsébet – táborban, ahol 1 héten keresztül óvja – védi a gyerekek testét, lelkét távol a szülői háztól.

 

Zsoldos László - Az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Szombathelyi Mentőállomásának karbantartója

Zsoldos László a Szombathelyi Mentőállomás és a Központi Orvosi Ügyelet karbantartója 2004-ben, az új épület avatásakor került a Mentőszolgálat állományába. Szolgálata azonban már korábban kezdődött.  A Vas Megyei Állami Építőipari Vállalatnál közel 30 éve egyik építője, és alapos ismerője lett a felépülő, modern, minden igényt kiszolgáló mentőállomás épületének. A felajánlott karbantartói álláshelyre váltotta az építőipari munkát. Az új munkakörben számos feladat elvégzésével bővíti ki teendőit. Nemcsak a csepegő csapok, eldugult csövek, levált csempe, elromlott villany kijavítása tartozik a profiljába, de neki köszönhető a gondosan ápolt gyep, a virágok az ablakokban, sőt segít a kocsik karbantartásában, a klímaberendezések tisztításában is. A mentő-rendezvények kipróbált főzőmestere, rendszeresen ellátja finom bográcsfalatokkal a horgászversenyek, tréningek éhes résztvevőit. Igazi csapattag, nélküle nehézkesebb lenne a mentő- és ügyeleti munka. Méltó az elismerésre.  

 

kapcsolódó galéria


frisss

közösség

további frisss

lap tetejére