Jogszerűek a döntések a szombathelyi sportkomplexum beruházás kapcsán

Haladás Sportkomplexum fotó:Haladás Sportkomplexum • 2017. július 17., hétfő •
A sajtóban továbbra is megjelenő hazugságok ellenére, minden rendben a szombathelyi sportkomplexum beruházás körül.
Jogszerűek a döntések a szombathelyi sportkomplexum beruházás kapcsán

A szombathelyi sportkomplexummal beruházást végző társaság működésére irányadó gazdasági társaságok működését szabályozó 2013. évi V. törvény szerint főszabályként minden olyan döntés meghozatala az ügyvezető feladata és egyben kötelezettsége is, amely jogszabály, a létesítő okirat, illetve egyedi alapítói döntés alapján nem tartozik más szerv kompetenciájába- adták hírül a Haladás Sportkomplexum Facebook-oldalán.

A tulajdonosi joggyakorló önkormányzat közgyűlése kijelölte azon ügyeket, melyeket a saját döntési kompetenciájában kíván tartani a sportkomplexum beruházás kapcsán, ezek:

- a kiviteli tervek alapjául szolgáló építési engedélyezési tervdokumentáció: a közgyűlés a 290/2015. (VII. 16.) Kgy. számú határozattal fogadta el;

- a generál kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési kiírás tervezete: a közgyűlés a 356/2015. (IX.16.) Kgy. számú határozattal fogadta el;

- az üzemeltetési tanulmány elfogadása: 391/2016.(Xll.15.) Kgy. számú határozattal fogadta el.

Továbbá a társaság hatályos alapító okirata (elfogadva a 609/2013. (XII.12.) Kgy. sz. határozattal) taxatíve kijelöli azon kérdéseket, amelyek eldöntése alapítói hatáskörbe tartozik, ezek között a szerződés módosítással kapcsolatos döntések meghozatala nem szerepel.

Ezzel egyezően a társaság 370/2015. (XII.7.) GVB határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.1.1 pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

3.1.1. Az ügyvezető az alábbi feladatokat látja el:

- a szerződések megkötése, kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos jognyilatkozat megtétele,

- a Társaság működése során a beruházás megvalósításához szükségessé váló közbeszerzési és hatósági eljárásokban való közreműködés,

- a közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatala.

Fentieket figyelembe véve a szombathelyi sportkomplexum beruházáshoz kapcsolódó, kivitelezési és tervezési szerződés megkötése és módosítása is egyértelműen az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

A kivitelezési szerződés módosítás jogszerűen többlet műszaki tartalom megvalósítására történt meg a támogatási szerződéssel egyezően, melynek megvalósításának többlet időigénye van 49 nap. Ez a beruházás kapcsán olyan többlet műszaki tartalom megvalósítását jelenti, ami korszerű, a kor igényeinek megfeleltethető, elvárt minőségű infrastruktúra-elemek, felszerelések, berendezések beszerzésére, bérlői területek, illetve konyhatechnológia kiépítésére irányul, figyelembe véve a sportkomplexum hasznosítását és minél gazdaságosabb üzemeltethetőségét.

 

 

frisss

közösség

további frisss

lap tetejére