Harangozó Bertalan: nagyot fejlődött a Vasi-Hegyhát

Szita Róbert • 2015. augusztus 21., péntek •
A 2010-ben megalakult kormány egyik kiemelt célkitűzése volt a közigazgatás átalakítása, illetve hatékonyságának növelése, az eddigieknél szervezettebben, ellenőrzöttebben és költségtakarékosabban működő területi államigazgatás megteremtése. A témáról Harangozó Bertalan kormánymegbízottal beszélgettünk.
Harangozó Bertalan: nagyot fejlődött a Vasi-Hegyhát

Fotó: frisss.hu/archív

A közigazgatás átalakításának egyik legfontosabb, eleme a járások kialakítása volt. Harminc év szünet után, új szervezeti rendben, ismét létrejöttek a járások, többek között azzal a céllal, hogy integrálják az államigazgatás járási szintű szerveit, és csökkentsék a bürokráciát. Ennek értelmében a korábban az önkormányzatok által ellátott államigazgatási ügyek egy részét a járási hivatalok vették át.

Az állam és az önkormányzat
A közigazgatásban az állam és az önkormányzat tevékenysége két fő ponton ér össze: az egyik a törvényességi felügyelet, a másik a járási rendszer felállítása. A törvényességi felügyeletet a közel 3200 helyi önkormányzat jogszerű működése felett, a megújított közigazgatási rendszer alappillérei, a fővárosi és megyei kormányhivatalok gyakorolják.

Kormánymegbízott Úr! Miért volt fontos a járási rendszer kialakítása?

A járás az állam legalsóbb szintű területi és szervezeti egysége, a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében alakult ki. Egyes feladatokban a járási hivatalok, más esetben a képviselő-testület vagy a jegyzők járnak el, a lényeg azonban a szoros együttműködés. 

Miért szükséges a szoros együttműködés az önkormányzatok és a járások között? 

Mivel bizonyos helyi szintű információkat igénylő hatáskörök, illetve a képviselő-testület rendeletalkotási jogköréhez kötött támogatások esetében indokolt a feladatnak, a településnél vagy a jegyzőnél történő megtartása, ezért szoros együttműködésre van szükség a települési önkormányzatok és a járási hivatalok között. 

De nemcsak az együttműködés, a feladat-átadás is folyamatos…

Igen, és közben felmerül, hogy az önkormányzatoknál maradt államigazgatási hatáskörök közül még többet átadjanak a járási hivataloknak. A közigazgatás megújításának másik legfontosabb eleme ugyanis a kormányablakok megnyitása. A kormányablakok az állampolgároknak elérhető közelségben biztosítják az egyablakos ügyintézést, mind szélesebb számú ügykörben. A korábban széttagolt, párhuzamosan működő területi szervek irodái helyett, egy helyen lehet ügyet intézni. Kiemelt hangsúlyt kap az ügyfelek adminisztratív terheinek, és ilyen irányú költségeinek csökkentése. A kormányablaknál beadott kérelmek továbbítása, a tájékoztatás, a hiányosságok helyszíni pótlása egyszerűsíti és gyorsítja az eljárást. Végső cél az elektronikus ügyintézés széleskörű megteremtése.

Miért volt jelentőségteljes az elmúlt héten átadott vasvári járási hivatal átadása?

A vasvári járási hivatal átadása azért különleges jelentőségű, mert 2 és fél évvel a járási közigazgatási rendszer átalakítása után, most a járási hivatalt és annak – a Földhivatalon kívül – minden szervezeti egységét egy épületen belül tudtuk elhelyezni és működtetni, itt Vasváron. 
Itt, Vasváron olyan lehetőség nyílt, hogy egy önkormányzati tulajdonú ingatlan korábbi funkcióit elveszítve megújult és lehetőség nyílt arra, hogy a város, a Nemzetgazdasági Minisztérium, és a munkaügyi kirendeltség akart a meglévő helyen megújulni.

Ezek szerint közös erőfeszítés kellett a megújuláshoz?

Igen, és 102 millió forintból megoldottuk a feladatot. Igénybe vettük a kormányablak kialakításához szükséges erőforrásokat is, és némi plusz erőforrást, melyet a miniszterelnökség adott számunkra. Így, részben használati joggal terhelten átvehettük az egész épületet, az önkormányzati hivatalból kiköltöztethettünk, s ezzel kényelmesebb, komfortosabb önkormányzati működés valósulhat meg. 

Minden egy helyen?

Igen,  a munkaerő-piaci pontot, a foglalkoztatásért felelős szervezeti egységet is ebbe az épületbe hozhattuk át, de itt helyeztük el a kormányablakot is. Az államigazgatási feladatellátás a 21. századi felújított, korábbi funkcióját elveszítő, üresen álló épületet birtokba véve egy patinás, az eddigi városközpontot kitágító területbe illeszkedve, az Árpád térre költözött. Külön érték, hogy az egészségház, a tűzoltóság és a tankerület is itt vannak a közvetlen közelben. Az állampolgár itt egy olyan komfortos, 21. századi kiszolgálásban részesülhet, ami példaértékű. 

Vasvár tehát gazdagodott…

Vasvár az elmúlt 50-60 évben szinte mindent elveszített: bíróságot, hivatalokat, járást, számos funkciót. Ma viszont egy járásközponti szereppel bíró és az önkormányzati szerep eredményeképpen egy szép és virágzó kisváros minden potenciájával rendelkezik, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 23 településből álló Vasi Hegyhát közigazgatási, kulturális, egészségügyi és mindenféle szolgáltató és foglalkoztatási központja legyen. 

Az utóbbihoz persze még szükségesek lennének a további helyi fejlesztések is.   

 

frisss

közösség

további frisss

lap tetejére