Ebösszeírást végez a szombathelyi önkormányzat

SzR-szombathely.hu • 2015. február 04., szerda •
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebösszeíró adatlapot Szombathelyen, a polgármesteri hivatal címére (Kossuth Lajos u. 1-3. szám) kell eljuttatni. Részletek az alábbiakban.
Ebösszeírást végez a szombathelyi önkormányzat

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
 személyesen vagy postai úton: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. címre
 faxon (94/520-249)
 elektronikusan az ebnyilvantartas@szombathely.hu címre megküldve
 Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába helyezve.
Ebösszeíró adatlap beszerezhető még Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kereskedelmi ügyfélszolgálatán (Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.) is. A kitöltéssel kapcsolatban a 94/520-247-es telefonszámon az alábbi időben kaphatnak tájékoztatást: hétfő: 8.00 – 12.00; szerda: 8.00 – 12.00, csütörtök: 8.00 – 12.00 között.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.
Az eb tulajdonosa és tartója a változás bejelentését az alábbi módokon teheti meg:
 személyesen vagy postai úton: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. címre
 faxon (94/520-249)
 elektronikusan az ebnyilvantartas@szombathely.hu címre megküldve.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál meg kell jelöltetni.

Az adatlap és a kitöltési útmutató elérhető és letölthető a www.szombathely.hu weboldalon.  

frisss

közösség

további frisss

lap tetejére