Kitüntetési javaslatokat várnak

• 2020. február 26., szerda •
Szombathely Oktatásügyéért-díjra, Kiemelkedő Pedagógusmunkáért-díjra és Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díjra lehet felterjeszteni az arra érdemeseket.
Kitüntetési javaslatokat várnak

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az oktatás és az ifjúság területén kiemelkedő munkát végzettek részére az alábbi kitüntetéseket alapította:

"Szombathely Oktatásügyéért-díj" - annak a személynek adományozható, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését. A díjat évente legfeljebb négy személy kaphatja meg.

"Kiemelkedő Pedagógusmunkáért-díj" - annak a pedagógusnak és oktatónak adományozható aki a gyermekek harmonikus személyiségformálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A díj kettő fokozatban adományozható. Az egyes fokozatokat évente legfeljebb nyolc-nyolc személy kaphatja meg.

 "Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj" - annak az oktató-nevelőmunkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak adományozható, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez. A díjat évente legfeljebb öt személy kaphatja.

A díjak adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző, képviselő, képviselőcsoport, a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság, a város szervezetei (a vezető óvónők munkaközössége),a nevelési - oktatási intézmény vezetője, pedagógusai, a szülők közössége, középiskolákban a diákönkormányzati szerv, a köznevelési intézmény fenntartója, munkáltatói jog gyakorlója, a köznevelés területén működő civil szervezetek vezetői.

A kitüntetés adományozását erre a célra rendszeresített nyomtatvány pontos kitöltésével lehet kezdeményezni (átvehető: Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Kulturális és Köznevelési Iroda, III. emelet 313. szoba).

A felhívás és a kitüntetési javaslat nyomtatványa olvasható és letölthető: a "Kapcsolódó dokumentumok" alatt.

A kitüntetési javaslatokat 2020. március 15. napjáig kell elküldeni az Egészségügyi, Kulturális és Köznevelési Iroda címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), de személyesen is leadható a III. emelet 313. sz. irodában

frisss

közösség

további frisss

lap tetejére